Най-добрата хижа в България вече е ясна

След няколкоседмично съревнование и два етапа на гласуване, завърши конкурса на planinar.org за Най-добра хижа в България за 2015 г. В първия етап всеки можеше да предложи по 3 свои любими хижи. Така събрахме над 900 гласа за над 100 български хижи и заслони. Във втория етап подложихме на гласуване 10-те от тях, събрали най-много гласове. Всеки можеше да оцени една, две или дори всички хижи от финалната десетка с оценки от 2 до 6 по следните критерии;

  • гледки и близки забележителности;
  • инфраструктура, условия за настаняване и поддръжка;
  • храна и напитки;
  • отношение на хижарите;
  • цени.

Най-добрата хижа ще бъде онази събрала най-висока средна оценка от всички гласове по всички критерии. Във втория етап събрахме внушителните над 1600 гласа, за които много ви благодарим! И така, време е да обявим победителя…

Както можете да предположите, хижата получила най-висока средна оценка по критерия гледки и близки забележителности е хижа Рай. Няма и как да е иначе с Райското пръскало и връх Ботев край нея. Според вашите оценки, най-добрата инфраструктура, условия за настаняване и поддръжка са в хижа Яворов. Яворов е на първо място и в категорията Храни и напитки. Най-високо сте оценили отношението на хижарите в хижа Амбарица. Амабарица е първенец и в категорията Цени.

Най-високата общата средна оценка, която сте дали, вие читателите на planinar.org е за ХИЖА МАЗАЛАТ, която според вас е Най-добрата хижа в България за 2015 г. Честито!!!

По-долу ви представяме подробна разбивка на класирането по всички критерии:

Обща средна оценка
1. Мазалат – 5.75
2. Амбарица – 5.69
3. Яворов – 5.65

4. Тъжа – 5.58
5. Македония – 5.47
6. Рай – 5.46
7. Заврачица – 5.44
8. Ехо – 5.33
9. Иван Вазов – 5.28
10. Дерменка – 5.04

Класиране в категория Гледки и близки забележителности
1. Рай – 5.93
2. Мазалат – 5.85
3. Амбарица – 5.82
4. Иван Вазов – 5.71
5. Ехо – 5.65
6. Яворов – 5.57
7. Тъжа – 5.56
8. Заврачица – 5.45
9. Македония – 5.41
10. Дерменка – 4.89

Класиране в категория Инфраструктура, условия за настаняване и поддръжка
1. Яворов – 5.8
2. Мазалат – 5.68
3. Амбарица – 5.52
4. Македония – 5.48
5. Тъжа – 5.35
6. Рай – 5.31
7. Дерменка – 5.25
8. Ехо – 5.18
9. Заврачица – 5.17
10. Иван Вазов – 4.94

Класиране в категория Храна и напитки
1. Яворов – 5.71
2. Мазалат – 5.65
3. Тъжа – 5.51
4. Амбарица – 5.46
5. Заврачица – 5.42
6. Македония – 5.36
7. Рай – 5.25
8. Дерменка – 5.17
9. Иван Вазов – 5.14
10. Ехо – 5.12

Класиране в категория Отношение на хижарите
1. Амбарица – 5.86
2. Мазалат – 5.84
3. Тъжа – 5.76
4. Заврачица – 5.65
5. Яворов – 5.64
6. Македония – 5.56
7. Рай – 5.37
8. Иван Вазов – 5.36
9. Ехо – 5.29
10. Дерменка – 4.95

Класиране в категория Цени
1. Амбарица – 5.77
2. Мазалат – 5.73
2. Тъжа – 5.73
4. Македония – 5.55
5. Яворов – 5.51
6. Заврачица – 5.5
7. Рай – 5.42
8. Ехо – 5.39
9. Иван Вазов – 5.26
10. Дерменка – 4.94

Класиране по общ брой получени гласове
1. Амбарица – 335
2. Мазалат – 316
3. Рай – 280
4. Тъжа – 182
5. Ехо – 139
6. Дерменка – 103
7. Иван Вазов – 101
8. Заврачица – 79
9. Яворов – 74
10. Македония – 64

Няколко думи за финал

Искаме искрено да благодарим на всички вас, които участваха в гласуването! Осъзнаваме, че крайното класиране е субективно и може би не отразява реалното състояние. Въпреки това, с този експеримент се опитахме доколкото ни бе възможно, да рекламираме българските хижи и да отдадем заслужено признание на хижарите, които въпреки трудностите се опитват да създадат добри условия за туристите. Надяваме се все пак с малко да сме допринесли.

Източник: Планинар.орг