Премиерa на документалния филм „Професия хижар“

Прожекцията на документалния филм „Професия хижар” е последното събитие, част от благотворителната едноименна кампания, която хижа Козя стена започва през септември 2014г.

30-минутният документален филм разкрива какво представлява хижарската професия, като разказва за особеностите на работата в планината, далеч от градските условия, и по този начин възпитава по-висока планинска култура сред туристите и по-голямо разбиране към хората, посветили живота си на социалната кауза, наречена “хижа”.
Събитие:
21 януари 2016 г. в 19:00
Дом На Киното ул. Екзарх Йосиф 37, гр. София

Прожекцията ще бъде открита с кратка дискусия, насочваща вниманието на публиката към проблематиката на филма, а след това всички гости са поканени да споделят своето мнение на чаша планински чай в „Клуб на пътешественика” (ул. Сердика 19).

Всички средства, събрани от прожекцията, ще бъдат вложени в закупуването, транспорта и инсталацията на електрическа система на хижа Козя стена, базирана на енергия от възобновими източници.
12316575_789293494514205_270787089241736298_n