Туристическа маркировка:

Много от маршрутите в българските планини са маркирани с цел да се подпомогне ориентирането на туристите и обезопаси тяхното движение при лоши атмосферни условия.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Маркират се пътеките водещи до туристически хижи и заслони, върхове, чешми, извори, езера, водопади, пещери, природни феномени, исторически паметници и други забележителни места
 • Най-често с маркировка са свързани населените места с хижите и хижите помежду им
 • При правилно поставяне на маркировъчните знаци не е нужна специална подготовка за придвижването до съответния обект
 • Маркировъчните знаци трябва да са поставени така, че да се виждат еднакво добре и от двете посоки на движение:

 

Marki_Postavyane_2

 • Обикновено с туристическата маркировка се маркират най-късите и удобни пътища, преминаващи през безопасни, хубави или забележителни места
 • ОСНОВНО ПРАВИЛО: При загубване на маркировката по непознат маршрут е нужно да се върнем обратно до последния забелязан маркировъчен знак и оттам да продължим търсенето си

ЛЯТНА МАРКИРОВКА

 • За маркиране на летни маршрути се използва основно лентова маркировка, представляваща три водоравни ивици, допрени една до друга, от които средната представлява основният ориентиращ цвят, а страничните ивици служат за привличане на вниманието. Използват се четири ориентиращи цвята: червен, зелен, син и жълт, а за привличащ цвят се използва белият. Все още се срещат и стари маркировъчни знаци, при които за привличащ цвят е използван жълтият:

Marki_s_boya

 • Професионално поставената лентова маркировка се познава по това, че е направена с помощта на шаблон, върху неподвижни предмети (дървета, стени на сгради, скали, неподвижни камъни и др.), със следните размери:

Marka_Shablon

 • Напоследък все по-често се използват готови трицветни метални табелки, които се заковават върху дървета
 • Червеният цвят, като  най-силно привличащ вниманието, се използва за маркиране предимно на билни маршрути, а останалите цветове – за маркиране на второстепенни маршрути. С червена маркировка са маркирани изцяло и трите международни маршрута, минаващи през България – Е-3, Е-4 и Е-8. За допълнително маркиране на последните са използвани и малки квадратни жълти табелки с надпис „Е-3“, „Е-4“ или „Е-8“ и стрелка сочеща посоката на маршрута:

Tabelka_E-4

 • Не е туристическа лентова маркировка „черна ивица между две бели“, въпреки че има същият вид и размери като туристическата:

Marka_Cherna

 • Друг основен маркировъчен знак е стрелката. Най-често тя е във вид на табелка, като с нея освен посоката на движение се указва и мястото, докъдето маркировката води. Има две основни разновидности табелки, според времето когато са поставяни: жълти с черни букви (по-старите) и бели с черни букви (по-новите):

Strelka_Lyava_i_dyasna

 • Понякога стрелката е нанесена чрез шаблон, с боя, със следните размери:

Strelka_Shablon

 • Пред хижите, в изходните пунктове, както и на важни кръстовища се поставят указателни табла, които нагледно, със схематични изображения, осведомяват за по-важните туристически обекти, разстоянието между тях и цвета на използваната маркировка:

Ukazatelno_tablo

 • Маркирането на кръстопът с лентова маркировка се извършва по следните два начина
 • Маркиране на кръстопът в една посока:

Markirovka_v_ednata_posoka

 • Маркиране на кръстопът в две посоки:

Markirovka_v_dvete_posoki

 • По билните части на планините съществуват и т.нар. пирамидки – купчинки от камъни, поставяни от туристи или овчари за ориентиране при лоши атмосферни условия през лятото или при избор на маршрут в технически сложен участък. На някои места по един маршрут има няколко варианта, маркирани по този начин и правилният избор е затруднен
 • През лятото, при лоши атмосферни условия, движението по зимната маркировка е много препоръчително, въпреки че е в повечето случаи е свързано с преодоляването на по-голяма денивелация
 • На някои от по-новите туристически карти са нанесени цветовете на маркираните маршрути. Поради многото допуснати грешки (в цветовете, в точното трасе на маршрутите; налице са немаркирани маршрути, нанесени на картите като маркирани, както и обратното и др.) се препоръчва информацията да се използва с повишено внимание

ЗИМНА МАРКИРОВКА

 • Зимната маркировка се състои основно от метални колове (тръби от 1,5 до 2 цола; 1 цол = 2,54 см), здраво забити в земята (най-малко на 60 см) и бетонирани. Коловете са боядисани с блажна боя в контрастни на снега редуващи се черни и жълти ивици, широки 20 см:

Zimna_markirovka

 • Има и изключения, като зимната маркировка от хижа „Мусала“ до връх Мусала, където са използвани металните релси, служили за стълбове на изоставената телефонна линия до върха:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAВръх Мусала с изоставената телефонна линия до върха

 • Металните колове се използват за маркиране на маршрути в откритите части на планините, както и при излизане на маршрут от гора на големи открити местности (поляни, сечища)
 • Зимната маркировка е поставена по маршрути с липсваща или понижена лавинна опасност – за повече подробности виж в изключително ценния Планински зимен пътеводител на Аспарух Марковски
 • На Витоша някои от зимните маршрути са маркирани с маркировъчни колове с поставени в горния им край триъгълни табелки с число, показващо поредния номер на кола по съответния маршрут
 • По някои от маркираните с метални колове маршрути в българските планини са поставени т. нар. азимутни табелки. Всяка една табелка показва на какво разстояние е предходният и следващият кол, както и каква е посоката към него. На някои от по-новите табелки са посочени и поредният номер на кола и на съседните му колове:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAАзимутна табелка по маршрута: хижа „Мальовица“– заслон „Страшното езеро“

 • Схемата, изобразяваща всички поставени по даден маршрут азимутни табелки се нарича азимутна схема:

Azimutna_shemaАзимутна схема в последния участък по маршрута: хижа „Ловна“ –хижа „Рилски езера“ (през местността Зла бара)

 • Съществуващата зимна маркировка е нанесена на азимутни карти, които обаче не са масово разпространени
 • В определени участъци зимната маркировка е в доста лошо състояние, коловете на много места са изпочупени или отрязани от „предприемчиви“ стопани
 • Използват се и следните предупредителните табели за лавини илавиноопасни долини:

Lavinoopasna_dolina

 

източник: http://www.planinite.info/