Къде и как се разпъва палатка и други къмпинг съвети:

Къмпинг уменията се шлифоват най-добре с практиката, но ако отивате за пръв път на палатка или ако нямате много опит, ето няколко основни съвета от планинския водач Александър Караджов.

2119_650__3

1. Когато пристигнете на ново място, най-важните неща са да изберете място за разпъване на палатката и да съберете дърва за лагерния огън.

2. Никога не отивайте на палатка без да сте я разпънали поне веднъж преди това. Всяка палатка има указание за разпъване, което е добре да сте разгледали и да сте упражнили последователността на действията си. В противен случай може да се разочаровате от къмпингуването.

3. Важно е да огледате добре терена и да изберете възможно най-равното и същевременно най-сухото място. Огледайте района за дупки, хралупи и бърлоги на различни животни. Вижтедали по дърветата в близост няма диви пчели, оси или стършели. Не разполагайте палатките си на или в непосредствена близост до пътеки за водопой на животни (питомни и диви).

4. Ако има възможност, изберете сравнително високо място, за да избегнете неприятни изненади, в случай, че през нощта завали дъжд.

5. След като мястото за разпъване е избрано, добре е да отстраните всички камъни и други предмети, които биха се оказали под нас, защото в противен случай ще имате ужасна нощ.

6. Важно е да предвидите близостта до водоизточник, за да имате вода за пиене и готвене.

7. Мястото за разпъване на палатката трябва да е защитено от вятър. За целта може да се използва границата на гората.

8. Разположението на палатката трябва да е в посока, при която главите са разположени по-високо от останалата част на тялото.

9. По преценка над палатката може да опънете допълнителен слой (тънък найлон, например), който да задържа топлина вътре и да предпазва от влизане на вода във вътрешността.

10. Високо в планината не е добре палатката да се опъва на голи била и хребети, защото оттам минава пътят на лавините.

11. Трябва да умеете да преценявате условията на различните места – на морските плажове трябва да избягвате вятъра, в планината – лавините, в равнината – наводненията. Всичко това се постига след многогодишна практика.

12. При разпъването на палатката трябва да я държите плътно затворена, за да избегнете влизането на мухи и комари, както и на по-опасните кърлежи, скорпиони и змии.

13. Багажите задължително се държат в палатката, защото след залязване на слънцето и след стъмняване земята се покрива с влага.

14. Много важно е храната, която е с вас, да бъде отнесена на безопасно разстояние от палатката, поне на 20-30 метра, по възможност да се закачи високо на някое дърво, за да се избегне разхвърлянето и изяждането й от диви животни.

15. Ако има форсмажорни обстоятелства като валеж или силен вятър, трябва да предприемете окопаване и допълнително укрепване с колчета, за да бъдете предпазени през нощта.

16. Нужно е често проветряване на палатката заради натрупващата се влага вътре.

17. Преди сутринта да преминете към сгъване трябва да оставите палатката на слънце, за да изсъхне.

18. При сгъване трябва всички предмети от вътрешността й да се извадят, циповете да се закопчаят, и сгъването на палатката да става внимателно, като се даде възможност на въздуха в нея да излезе.

19. Важно е паленето на огън да става само на добре обезопасени места, оградени с камъни.

20. Трябва да се прецени посоката на вятъра, така че искрите и димът да не отиват точно към палатката.

21. За огъня си набавете сухи дърва. Да не се горят пластмасови отпадъци, защото са опасни.

22. Ако през нощта огънят не се гаси, трябва да си създадете график за поддържането му – къмпингуващите го поддържат и следят за безопасността, като се сменят през няколко часа.

23. Край огъня се импровизира – създават се места за хранене и сядане, може да се постави простор (въженце), на което да се сушат мокри дрехи или обувки и др.

източник: peika.bg